Лікування раку
Проктологічне відділення

У відділенні впроваджуються наукові розробки провідних клінік Європи по комбінованому, комплексному та хірургічному лікуванню колоректального раку. Серед них неоадь’ювантне хіміопроменеве лікування раку прямої кишки.

Пріоритет надається сфінктерозберігаючим, первинно-відновним і органозамінюючим операціям. Основними оперативними втручаннями при раку дистального відділу прямої кишки є низька передня резекція з накладанням степлерного анастомозу з тотальною мезоректумектомією і лімфодисекцією Д2 і Д3.

Застосовані методи хірургічного лікування резектабельного раку прямої кишки дозволили довести питому вагу сфінктерозберігаючих операцій до 94 %, що дало можливість покращити життя онкологічних хворих.

Відділенням керує Олексій Самойлович Чалий, обласний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я, Заслужений лікар України.

У відділенні працюють досвідчені і молоді хірурги: Костянтин Іванович Багно, Олег Ігоревич Косьмін, Сергій Володимирович Босько.

Лікарі Відділення
Лікування раку
Відділення
Пошук