Лікування раку
Істотні фактори ризику

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КНП «Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради»

 

Вплив зазначених нижче ризиків на реалізацію цілей підприємства може бути оцінений на основі двох основних параметрів: ймовірність виникнення та рівень впливу наслідків, що оцінюється за 4-бальною шкалою, де

  1. – низький рівень
  2. – помірний рівень
  3. – значний (вище середнього)
  4. - високий

 

Ризик

Ймовірність

Наслідки

Недостатня кількість пацієнтів

1

1

Заходи мінімізації: санітарно-просвітня робота серед населення області, інформування громадськості про можливості діагностики та лікування в закладі

Зростання витрат на лікарські засоби та товари медичного призначення

2

2

Заходи мінімізації: оскільки заклад не має впливу на формування цін на лікарські засоби та товари медичного призначення, то, відповідно, не може бути розроблено жодних заходів мінімізації ризику

Недостатнє укомплектування штату кваліфікованими кадрами

3

3

Засоби мінімізації: зацікавлення працівників рівнем заробітної плати. Диференціація заробітної плати. Співпраця з медичними ВУЗами країни. Залучення додаткових інвестицій.

Можливий вихід з ладу діагностичного та лікувального обладнання

2

3

Своєчасне проведення технічного обслуговування обладнання

 

Лікування раку
Відділення
Пошук